FRAMTIDA INFRASTRUKTUREN main menu

home Framtiden Innovator vagtrafik snabbtag hoghast intermodal hamn flyg tillbaka Contact

Hur ser en framtida infrastruktur ut om man helt baserar den på rent tekniska, ekonomiska och minsta möjliga negativa miljöpåverkan!

Ingen hänsyn skall tas till negativa arbetskraft påverkan på industrier där folk blir arbetslösa då infrastrukturens utvecklas. Ingen hänsyn till företagens avveckling av de negativa effekterna. Helt enkelt helt förutsättningslös utveckling för en bättre framtid för människa och miljö.

Ingen hänsyn till de starka lobbyorganisationer som försöker påverka utvecklingen i vissa riktningar, exempelvis lastbilslobbin. All utveckling skall basera sig på rent vetenskapliga fakta som underlag.

Däremot skall stark hänsyn beaktastas vad som är bra för människan, naturen och miljön!

Framtiden

FRAMTIDA INFRASTRUKTUREN - SVERIGE!

VÄGTRAFIKEN

All långväga transporter av person- och godstrafik avvecklas helt och hållet. Blir ren lokal och distributionsverksamhet. CO2 fritt, elfordon - batteridrift - vätgasdrift.

JÄRNVÄGEN

DELAS UPP I TVÅ SKILDA STRUKTURER - EN FÖR PERSON TRANSPORTER OCH EN FÖR ENBART GODS

Snabbtåg för passagerare, pendeltåg och lokaltåg- 250 km/h CO2 fritt.

Höghastighetståg för passagerare på pelare -450 km/h CO2 fritt.

Intermodala transporter för gods, hög automatiseringsgrad och på pelare- 250 km/h CO2 fritt.

HAMNARNA

Hög automatisering och helt nya hanteringar, CO2 fritt, ansluten till godsstrukturen.

FLYGET

Inrikesflyget avvecklas och kvar blir endast det längre utrikesflyget, ansluten till personstrukturen.

INNOVATÖRER BAKOM DEN NYA MODERNA INFRASTRUKTUREN!

AMCCT AB

Är det företag som svarar för ideerna och teorierna bokom den nya infrastrukturen. Här kommer det även att utvecklas nya produkter och patent kring den kommande utvecklingen. Det finns möjligheter att bygga upp en exportverksamhet kring de kommande produkterna. Företaget besitter mycket kompetens inom området och är dokumenterat mycket kreativa. Du hittar deras hemsia här LÄNK

VÄGTRAFIKEN AVVECKLAS OCH FÖRÄNDRAS

AVVECKLING

All långväga transporter av person- och godstrafik avvecklas. Transporterna övertas av järnvägen och sjöfarten. Stora besparingar i vägunderhåll och på vägsystemet. Inga nya motorvägar byggs!

LOKAL DISTRIBUTION

Vägtrafiken blir ren lokal- och distributionsverksamhet. Både vad det gäller gods- och persontransporter. CO2 fritt, elfordon - batteridrift - vätgasdrift.

INGA ELVÄGAR

Inga elvägar byggs. Stora investeringar och binder upp transporterna till 35-50 ggr dyrare i energiuttag i förhållande till järnvägstransporter. Dessutom transporter till mycket lägre hastigheter. Ett fullständigt vansiningt projekt utan verklighetsförankring!

SNABBTÅG PÅ DUBBELSPÅR

Snabbtåg för passagerare!

Järnvägen byggs ut och det blir dubbelspårigt med en enorm kapacitetsökning som detta ger. Inga motorvägar byggs utan man satsar helhjärtat på järnvägen.

Man bygger en sömlös integration med höghastighetståget. När snabbtåget går upp på pelartrafik blir det ett höghastighetståg. Man utnyttjar den befintliga och utbyggda snabbtågsbanorna och gör att hela landet kommer att leva upp med den integrerade infrastrukturen.

Ett höghastighetståg som kommer exempelvis till Stockholm stannar på centralen, men fortsätter därefter som ett pendeltåg till exempelvis kungsängen. Vänder i Kungsängen som ett pendeltåg till centralen för att sedan åter vara ett höghastighetståg igen.

HÖGHASTIGHETSTÅG PÅ PELARE

Höghastighetståg för passagerare!

Höghastighetståget har en minimihastighet mellan 350 km/h och 450 km/h. Trafiken sker på ett pelarsystem skilt från det markbundet system.

Höghastighetstågets banor byggs upp av ett moduliserat system och under industriell produktion. Hela Sverige kan snabbt byggas ut enligt den principen och till rimliga kostnader. Trafiken sker på ett pelarsystem skilt från det markbundet system.

Höghastighetståget kan gå ned på de markbundna snabbtågslinjerna och då kommer det att vara ett snabbtåg istället. Det kan skapas ett sömlöst system som tillsammans kan ge ett rikstäckande snabbt järnvägsnät.

INTERMODALA TRANSPORTER UTVECKLAS

Intermodala godstransporterna utvecklas! Går i den egna godsstrukturen

Enhetslasterna koncentreras till containern och inga trailers finns med i systemet. Snabba automatiska omlastningar mellan transportslagen och relativt tätt mellan terminalerna. Det ger relativt korta distributionssträckor.

En speciell containers för höghastighettågen utvecklas men hanteras även inom det vanliga containersystemet. Det gör att gods kan hanteras i höghastighetssystemet och möter framtida krav på snabb godshantering i mindre sändningsstorlekar. Kan integreras i personstrukturen

HAMNARNA UTVECKLAS!

EN MODERN OCH EFFEKTIV HAMN HAR JÄRNVÄGSFÖRBINDELSE!

Det snabbaste sättet att öka kapiterna i de befintliga hamnarna är via järnvägsanslutningar. En modern hamn kommer i framtiden att kräva en järnvägsanslutning.

Helt nya möjligheter att hantera enhetslaster och med utrustning som har hög automatiseringsgrad för denna typ av hantering införs.

Trailern avvecklas som enhetslast och ersättes av containers.

INRIKESFLYGET AVVECKLAS

Med ett utbyggt snabbtågsystem och ett utbyggt höghastighetstågsystem och med en sömlös integration dom emellan kommer ett markbundet tågsystem göra inrikesflyget onödigt och kan helt avvecklas!

Kvar blir bara den långväga internationella flygförbindelsen och Arlanda behöver inte alls byggas ut!

Tillbaka till AMCCT

Tack för att du har tagit dig tid att se igenom våra förutsägelser om framtiden.

Tillbaka till AMCCT LÄNK!

Kontakt

AMCCT AB

Box 22

826 31 Söderhamn

Sten Lövgren

Mobil 0704 222 100

emejl: sten@amcct.se